การเข้างาน

การตรวจสอบการเช็คอิน
อย่างง่ายและแม่นยำ
ยืนยันการตอกบัตรเข้า
ยืนยันการตอกบัตรเข้า
ด้วยแอปมือถือ


ระบบของเราจะตรวจสอบตำแหน่งของคุณด้วย Wi-Fi และยืนยันว่าเป็นคุณด้วยการตรวจสอบใบหน้า


สถานที่ทำงานชั่วคราว
ยืนยันการตอกบัตรเข้า/ออก
จากสถานที่ทำงานชั่วคราว


คุณมีแผนที่จะออกไปทำงานนอกสถานที่ไหม?
คุณสามารถยืนยันการเข้างานโดยการลงทะเบียนสถานที่ทำงานชั่วคราว ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำงานหลักของคุณก็ตาม


เทรนด์การเข้างาน
อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทรนด์การเข้างานสำหรับบริษัทของคุณไหม?


ตรวจสอบเทรนด์สิถิติของอัตราการตอกบัตรเข้า 

สาย และเลิกงานก่อนเวลา ดาวน์โหลดข้อมูลและสถานะ โดยวิเคราะห์เทรนด์การเข้างาน


ตั้งค่า
เปิดใช้ฟีเจอร์
ที่คุณต้องกัน!


เปิดใช้ฟีเจอร์การเข้างานที่ใช้บ่อย 

และใช้เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบ Customize สำหรับบริษัทของคุณ


การเข้างาน
การตรวจสอบการเช็คอิน

อย่างง่ายและแม่นยำ

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 
ยืนยันการตอกบัตรเข้า
ยืนยันการตอกบัตรเข้า 
ด้วยแอปมือถือ

ระบบของเราจะตรวจสอบตำแหน่งของคุณด้วย Wi-Fi และยืนยันว่าเป็นคุณด้วยการตรวจสอบใบหน้า
สถานที่ทำงานชั่วคราว
ยืนยันการตอกบัตรเข้า/ออกจากสถานที่ทำงานชั่วคราว

คุณมีแผนที่จะออกไปทำงานนอกสถานที่ไหม? คุณสามารถยืนยันการเข้างานโดยการลงทะเบียนสถานที่ทำงานชั่วคราว
ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำงานหลักของคุณก็ตาม
เทรนด์การเข้างาน
อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
เทรนด์การเข้างานสำหรับบริษัทของคุณไหม?

ตรวจสอบเทรนด์สิถิติของอัตราการตอกบัตรเข้า, 
สายและเลิกงานก่อนเวลา
ดาวน์โหลดข้อมูลและสถานะ
โดยวิเคราะห์เทรนด์การเข้างาน
ตั้งค่า
เปิดใช้ฟีเจอร์ 
ที่คุณต้องกัน!

เปิดใช้ฟีเจอร์การเข้างานที่ใช้บ่อย
และใช้เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบ Customize 
สำหรับบริษัทของคุณ

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้