การสื่อสาร
เพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
สื่อสารกับพนักงานแบบเรียลไทม์

การสื่อสาร

เพิ่มความแม่นยำในการทำงาน สื่อสารกับพนักงานแบบเรียลไทม์
ประกาศและการสำรวจ
ส่งประกาศและการสำรวจให้พนักงาน & รวบรวมผลตอบรับ


ใช้รายการต่างๆเช่น ตัวเลือก ช่องทำเครื่องหมาย กล่องข้อความ รูปภาพเป็นต้น เพื่อสร้างประกาศหรือการสำรวจ


ประกาศและการสำรวจ
ตอบแบบสำรวจ
ตามสถานที่


คุณสามารถกำหนดสถานที่ ที่พนักงานสามารถตอบแบบสำรวจได้ อนุญาตให้ตอบจากที่ไหนก็ได้หรือในสถานที่ทำงานเท่านั้น


ประกาศและการสำรวจ
การจัดการความปลอดภัย
อย่างละเอียด


เพื่อจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 

สร้างข้อจำกัดในการ capture บนหน้าจอแอป 

หรือการดาวน์โหลดเอกสาร


กระดานโพสต์
สร้างหัวข้อตามที่คุณต้องการ
บนกระดานโพสต์


สร้างกระดานโพสต์ตามหัวข้อ เช่นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแสดง เทรนด์คู่แข่ง ส่งงานต่อเป็นต้นMessenger สำหรับหน้าร้าน
Shopl Chat  


พนักงานสามารถสื่อสาร ทันทีผ่าน Shopl Chat 

โดยไม่มีการติดต่อแบบส่วนตัว


ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PC 


ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 
ประกาศและการสำรวจ
ส่งประกาศและการสำรวจ
ให้กับพนักงาน
และรวบรวมผลตอบรับ

ใช้รายการต่างๆเช่น ตัวเลือก, 
ช่องทำเครื่องหมาย, กล่องข้อความ, รูปภาพ
เพื่อสร้างประกาศหรือการสำรวจ
ประกาศและการสำรวจ
ตอบแบบสำรวจ
ตามสถานที่

คุณสามารถกำหนดสถานที่ที่พนักงานสามารถตอบแบบสำรวจได้
อนุญาตให้ตอบจากที่ไหนก็ได้หรือ
ในสถานที่ทำงานเท่านั้น


ประกาศและการสำรวจ
การจัดการความปลอดภัยอย่างละเอียด 

เพื่อจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 
สร้างข้อจำกัดในการ capture บนหน้าจอแอป 
หรือการดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานโพสต์
สร้างหัวข้อตามที่คุณต้องการ บนกระดานโพสต์

สร้างกระดานโพสต์ตามหัวข้อ เช่นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแสดง, เทรนด์คู่แข่ง, การส่งงานต่อเป็นต้น

Messenger 
สำหรับหน้าร้าน, 
Shopl Chat  

พนักงานสามารถสื่อสารทันทีผ่าน 
Shopl Chat โดยไม่มีการติดต่อแบบส่วนตัว

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PC 

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้