การสื่อสาร
เพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
สื่อสารกับพนักงานแบบเรียลไทม์

การสื่อสาร

เพิ่มความแม่นยำในการทำงาน สื่อสารกับพนักงานแบบเรียลไทม์
ประกาศและการสำรวจ
ส่งประกาศและการสำรวจให้พนักงาน & รวบรวมผลตอบรับ


ใช้รายการต่างๆเช่น ตัวเลือก ช่องทำเครื่องหมาย กล่องข้อความ รูปภาพเป็นต้น เพื่อสร้างประกาศหรือการสำรวจ


ประกาศและการสำรวจ
ตอบแบบสำรวจ
ตามสถานที่


คุณสามารถกำหนดสถานที่ ที่พนักงานสามารถตอบแบบสำรวจได้ อนุญาตให้ตอบจากที่ไหนก็ได้หรือในสถานที่ทำงานเท่านั้น


การจัดการความปลอดภัย
การจัดการความปลอดภัย
อย่างละเอียด


เพื่อจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 

สร้างข้อจำกัดในการ capture บนหน้าจอแอป 

หรือการดาวน์โหลดเอกสาร


กระดานโพสต์
สร้างหัวข้อตามที่คุณต้องการ
บนกระดานโพสต์


สร้างกระดานโพสต์ตามหัวข้อ เช่นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแสดง เทรนด์คู่แข่ง ส่งงานต่อเป็นต้นMessenger สำหรับหน้าร้าน
Shopl Chat  


พนักงานสามารถสื่อสาร ทันทีผ่าน Shopl Chat 

โดยไม่มีการติดต่อแบบส่วนตัวประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 
ประกาศและการสำรวจ
ส่งประกาศและการสำรวจ
ให้กับพนักงาน
และรวบรวมผลตอบรับ

ใช้รายการต่างๆเช่น ตัวเลือก, 
ช่องทำเครื่องหมาย, กล่องข้อความ, รูปภาพ
เพื่อสร้างประกาศหรือการสำรวจ
ประกาศและการสำรวจ
ตอบแบบสำรวจ
ตามสถานที่

คุณสามารถกำหนดสถานที่ที่พนักงานสามารถตอบแบบสำรวจได้
อนุญาตให้ตอบจากที่ไหนก็ได้หรือ
ในสถานที่ทำงานเท่านั้น


การจัดการความปลอดภัย
การจัดการความปลอดภัยอย่างละเอียด 

เพื่อจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 
สร้างข้อจำกัดในการ capture บนหน้าจอแอป 
หรือการดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานโพสต์
สร้างหัวข้อตามที่คุณต้องการ บนกระดานโพสต์

สร้างกระดานโพสต์ตามหัวข้อ เช่นปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแสดง, เทรนด์คู่แข่ง, การส่งงานต่อเป็นต้น

Messenger 
สำหรับหน้าร้าน, 
Shopl Chat  

พนักงานสามารถสื่อสารทันทีผ่าน 
Shopl Chat โดยไม่มีการติดต่อแบบส่วนตัว

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้