แผนการเดินทาง
ต้องการเยี่ยมหลายร้านไหม?

แผนการเดินทาง

ต้องการที่จะเยี่ยมหลายร้านไหม?
งานของวันนี้
ตรวจสอบแผนการเดินทางของคุณจากงานของวันนี้


เมื่อคุณลงทะเบียนแผนการเยี่ยมเยียนร้านค้า คุณสามารถตรวจสอบเวลาเยี่ยม สถานที่ และ To-do จากงานวันนี้ได้อย่างรวดเร็ว


ติดตามปัญหา
ตรวจสอบประเด็นสำคัญ
แบบเรียลไทม์ตามสถานที่ทำงาน


ตรวจสอบหน้าร้านที่จะเยี่ยมเยียนหรือ

เรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในร้านค้าจากกระดานโพสต์


รายงานการไปเยี่ยม
สร้างรายงานการเยี่ยมเยียน
สถานที่ทำงานอย่างง่าย


สร้างรายงานการเยี่ยมเยียน
อย่างรวดเร็วด้วยแอปมือถือ
และแชร์ HQ แบบเรียลไทม์


ชำระเงินค่าใช้จ่ายคืน
เบิกค่าใช้จ่ายคืนแบบรายวัน
โดยไม่มีเอกสารค่าใช้จ่าย


ขอการเบิกคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทางเป็นต้น ในวันที่มีการจ่ายและตรวจสอบว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่


ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 

งานของวันนี้
ตรวจสอบแผนการเดินทางของคุณจากงานของวันนี้

เมื่อคุณลงทะเบียนแผนการเยี่ยมเยียนร้านค้า
คุณสามารถตรวจสอบเวลาเยี่ยม, สถานที่
และ To-do จากงานวันนี้ได้อย่างรวดเร็ว
ติดตามปัญหา
ตรวจสอบประเด็นสำคัญแบบเรียลไทม์ ตามสถานที่ทำงาน

ตรวจสอบหน้าร้านที่จะเยี่ยมเยียนหรือ เรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในร้านค้าจากกระดานโพสต์
คุณสามารถตรวจสอบปัญหาที่โพสต์และ เช็คว่าปัญหาถูกแก้ไขหรือไม่


รายงานการไปเยี่ยม
สร้างรายงานการเยี่ยมเยียน สถานที่ทำงานอย่างง่าย

สร้างรายงานการเยี่ยมเยียนอย่างรวดเร็ว
ด้วยแอปมือถือและแชร์ HQ แบบเรียลไทม์

ชำระเงินค่าใช้จ่ายคืน
เบิกค่าใช้จ่ายคืนแบบรายวัน โดยไม่มีเอกสารค่าใช้จ่าย

ขอการเบิกคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอาหาร, ค่าเดินทางเป็นต้น 
ในวันที่มีการจ่ายและตรวจสอบว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้